Kulturvagnen

1996

1996 var året då en kulturvagn började följa med tåget Malmö–Stockholm. Ena halvan utgjordes av ett bibliotek, den andra av en utställningslokal. På ena långsidan i denna presenterades ett stort antal skånska kulturinstitutioner, på den andra fem skånska arbetarkvinnor och deras liv. Väggar och långsidor utgjordes av 2 mm kallvalsad järnplåt. Den välvda bortre kortsidan byggdes av 70 mm pärlspont som målades med ljusockra limfärg. Texten på järnplåten var i rost.

Comments are closed.